Skip Navigation Linksหน้าหลัก มาตรา 9 ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
(ร่าง) ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart on Street) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 4 ธันวาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารนอน คสล.๒ ชั้น ตอกเสาเข็ม พร้อมรื้อถอน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 4 ธันวาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ : สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 4 ธันวาคม 2561
(ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน) ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าและปรับภูมิทัศน์ตลาดดอยมูเซอใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ธันวาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคทึบชักร่องโชว์แนว พร้อมรื้อถอนและถมดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี 28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี 28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ :: ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน 28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล.2 ชั้น ตอกเสาเข็ม พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ส.ไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี) 27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ส.ไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี) 27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศ ร่างประกวดราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน จำนวน 1 แหน่ง 27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 รายการ จาก:นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง 23 พฤศจิกายน 2561
Page 1 of 72 (1067 items)Prev[1]234567707172Next


© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100