Skip Navigation Linksหน้าหลัก มาตรา 9 ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดตู้ไฟฟ้าควบคุมของอาคาร ๑ และอาคาร ๒ ของศูนย์พักพิงอ่อนนุช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 18 มิถุนายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการ Thailand social expo 2018 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มิถุนายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 86 ชุดและเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิถุนายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอไม่น้่อยกว่า ๑๙ นิ้ว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเครื่องโทรสาร และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิถุนายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 8 มิถุนายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้นิรภัย ๑๕๐ กก. ขนาดวัดจากภายนอกไม่ต่ำกว่า ๕๙๐x๕๕๐x๗๖๐ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 มิถุนายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 5 มิถุนายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านสร้างโอกาสอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มิถุนายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องนอนสำหรับผู้ใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเว็บไซต์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี พ.ศ.2560 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 เมษายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2561
Page 1 of 62 (924 items)Prev[1]234567606162Next


© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100