Skip Navigation Linksหน้าหลัก มาตรา 9 ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
(ร่าง)ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2562 (ก.พ. 2562) 8 มีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2562 (ม.ค. 2561) 8 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2562 (ธ.ค. 2561) 4 มกราคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2562 (พ.ย. 2561) 7 ธันวาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2562 (ต.ค. 2561) 5 พฤศจิกายน 2561
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2561 5 ตุลาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการชั้นเดียว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มีนาคม 2562
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2562
(ร่าง)ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการชั้นเดียว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มีนาคม 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ :ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 21 มีนาคม 2562
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มีนาคม 2562
(ร่าง)ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการชั้นเดียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร 19 มีนาคม 2562
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มีนาคม 2562
(ร่าง)ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.พิจิตร 7 มีนาคม 2562
Page 1 of 76 (1135 items)Prev[1]234567747576Next


© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100