Skip Navigation Linksหน้าหลัก มาตรา 9 ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศ นิคมสร้างตนเองคำสร้อย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ตุลาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ตุลาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 12 ตุลาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ตุลาคม 2561
(สำเนา) ประกาศศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา กาญจนบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการเขตพื้นที่สูง บ้านไหล่น้ำ หมู่ ๓ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ตุลาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 4 ตุลาคม 2561
ประกาาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ :นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 28 กันยายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้รับบริการภายในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กันยายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ตามประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา) 28 กันยายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการเขตพื้นที่สูง บ้านไหล่น้ำ หมู่ ๓ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กันยายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ 27 กันยายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ :นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 24 กันยายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้ประจำที่ชุดปฏิบัติการฯ กรุงเทพฯ กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง กรุงเทพฯ ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่ง กรุงเทพฯ ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2561
Page 1 of 69 (1034 items)Prev[1]234567676869Next


© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100