Skip Navigation Linksหน้าหลัก มาตรา 9 ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดผ้าปูที่นอนพร้อมปลอกหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 10 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ และหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 10 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 10 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 10 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตกแต่งสวนหย่อมรอบอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 10 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ริโก้ ใช้งานที่ชุดปฎิบัติการฯ กรุงเทพฯ ตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์คุ้มครองกรุงเทพมหานคร 10 สิงหาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 10 สิงหาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมรถยนต์กระบะยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๑ กฮ ๓๘๒๐ กรุงเทพฯ ชุดปฏิบัติการกรุงเทพฯตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตกแต่งเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดบานประตู หน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเครื่องโทรสารและหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์กระบะอีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๑ กฮ ๓๘๗๑ กรุงเทพๆ ของชุดปฏิบัติการฯ กรุงเทพฯ ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 12 ชุด และเครื่องพิมพ์ จำนวน 98 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 สิงหาคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบข้อมูล Family Data ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กรกฎาคม 2561
Page 1 of 65 (972 items)Prev[1]234567636465Next


© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100