Skip Navigation Linksหน้าหลัก มาตรา 9 ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องยางและซ่อมแซมแนวผนังทรุดรอบอาคาร เพื่อเป็นการซ่อมแซมสภาพพื้นกระเบื้องชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำเข้าข้อมูลผู้ใช้บริการภายใจ้โครงการ Family Dataฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลผลิตโครงการสำคัญกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 16 มกราคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและซื้อวัสดุประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รู้คุณค่าพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้แสดงความสามารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการ การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จย่าเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาสังคมฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประจำปี 2561 ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ นิสสัน ฮก - 6640 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร สารสร้างสังคม เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฮุนไดร์ ฮว - 6893 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ นิสสัน ทะเบียน ฮจ - 6410 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดข้อมูลภายในห้องประชุม Conference ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2560
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง กคส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560
Page 1 of 58 (866 items)Prev[1]234567565758Next


© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100