Skip Navigation Linksหน้าหลัก มาตรา 9 ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

:::::::
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักคนเดินทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ดินแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ ๒๔๐๐ ซีซี ... ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี 12 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา (E-Bidding) นิคมสร้างตนเองลำปาว จัดหวัดกาฬสินธุ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ....... ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำพวงมาลา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี 5 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการชั้นเดียวพร้อมสิ่งประกอบ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศนิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E1/2562 การซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (นิคมฯ ลำปาว) 31 มกราคม 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 30 มกราคม 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถโดยสาขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักคนเดินทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ดินแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2562
Page 1 of 75 (1114 items)Prev[1]234567737475Next


© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100