กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ ๒๕๖๐

กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ ๒๕๖๐

 


  
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | วันที่ประกาศ :31/10/2560

 


© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
DSDW Information Center
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100